quinta-feira, 24 de setembro de 2009

Sober...

I don't wanna be the girl who laughs the loudest
Or the girl who never wants to be alone

(...)

I don't wanna be the girl who has to fill the silence
The quiet scares me 'cause it screams the truth


Pink

(só porque me ficou no ouvido)

Sem comentários: